7 miesięcy gwarancji

Telefon: 570 116 121

 
 

Dezynfekcja (odkażanie) – czynności mające na celu niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz ich przetrwalników środkami fizycznymi i chemicznymi w celu zapobiegania różnym zakażeniom.

Działanie polega na oczyszczaniu mechanicznym,  Np. działaniem wysoką temperaturą, bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym lub całkowitym wysuszanie.

Aby dezynfekcja okazała się skuteczna, środek odkażający powinien mieć odpowiednie stężenie- najkorzystniejsze dla danych warunków, w  bezpośredni sposób  stykać się z całą masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów, działać przez określony czas  a także w  odpowiedniej temperaturze.

dezynfekcja Warszawa