7 miesięcy gwarancji

Telefon: 570 116 121

 
 
dezynsekcja Warszawa

Dezynsekcja to zabieg wykonywany w celu wyeliminowania owadów latających i biegających, ich jaj i larw. Metody umożliwiają skuteczną eliminację szkodników w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, w magazynach żywności, a czasem także w naszych domach. Gdy nasze mieszkanie zostanie opanowane przez pluskwy, mrówki lub karaluchy, konieczna jest dezynsekcja. Warszawa jest miastem, w którym możemy szukać profesjonalnej pomocy w zwalczaniu szkodników.

Metody dezynsekcji

Dezynsekcję przeprowadza się za pomocą środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie UV), mechanicznych (łapanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (insektycydy) i biologicznych (zwalczanie szkodników innymi żywymi organizmami).

Metodę dezynfekcji stosuje się do zwalczania owadów takich jak karaluchy, pluskwy, mrówki, ćmy, muchy, osy, szerszenie i meszki, a także szkodników magazynowych (m.in.: ryjkowce, chrząszcze mączne, ćmy młyńskie, mączniki indyjskie i roztocza).

Jak przygotować się do dezynsekcji?

Aby wyeliminować z obiektu szkodliwe owady, należy udostępnić wszystkie pomieszczenia. Wszystkie luki konstrukcyjne muszą być wypełnione, aby zapobiec przedostawaniu się owadów do środka. Usuń resztki jedzenia, wyczyść podłogę i zapewnij dostęp do ścian i powierzchni, które mają być zdezynfekowane. Każda żywność powinna być osłonięta lub usunięta.

Sprzęt używany do produkcji musi być szczelnie przykryty folią i starannie oczyszczony po zakończonej obróbce. Na czas dezynsekcji pomieszczenia muszą być zamknięte. W obiekcie, w którym odbywa się dezynfekcja, nie mogą przebywać ludzie, zwierzęta i rośliny domowe.

W przypadku dezynsekcji wykonywanej metodą natryskiwania cieplnego należy uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne i wyłączyć instalację przeciwpożarową.

Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji wszystkie pomieszczenia, których to dotyczy, należy dokładnie przewietrzyć. Wszystkie powierzchnie należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Martwe owady należy natychmiast usunąć.

Profilaktyka ochraniania żywności przed szkodnikami

W celu ograniczenia dostępu szkodników do pożywienia zaleca się:

  • utrzymywać pomieszczenie w czystości,
  • dbać o dokładne zabezpieczenie pomieszczeń przed owadami,
  • przechowywać żywność w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
  • wyposażyć okna w siatki chroniące przed szkodnikami.

Choć wydaje nam się, że dbamy o higienę naszych mieszkań lub miejsc pracy, często przegrywamy walkę z natrętnymi szkodnikami. W tej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić się do specjalistów.