7 miesięcy gwarancji

Telefon: 570 116 121

 
 
Zwalczanie pluskiew – Warszawa

Istnieje wiele metod skutecznego pozbywania się pluskiew, choć wybór najlepszego sposobu najlepiej pozostawić doświadczonym specjalistom. Aby osiągnąć zadowalające efekty, warto zastosować trzy różne rodzaje insektycydów. Pamiętajmy jednak, że samodzielne przeprowadzanie zabiegów owadobójczych może być niebezpieczne, dlatego warto dowiedzieć się, kto w Twojej okolicy wykonuje odpluskwianie i skontaktować się z wybraną firmą.

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna całego pomieszczenia wymaga od specjalisty ds. zwalczania szkodników przywiezienia specjalnie zaprojektowanego sprzętu do podniesienia temperatury w domu, aby zabić owady. Pluskwy i jajka giną w ciągu 90 minut w temperaturze 48°C lub natychmiast w temperaturze 50°C.

Podczas obróbki cieplnej temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi zazwyczaj od 57,2°C do 62,7°C. Specjalista umieszcza zdalne termometry w całym domu, aby zapewnić osiągnięcie odpowiedniej temperatury. Uważnie je obserwuje, aby upewnić się, że jest wystarczająco gorąco, aby zabić pluskwy. Obróbka cieplna zwykle trwa od sześciu do ośmiu godzin, w zależności od stanu zajętego obszaru.

Podczas obróbki cieplnej zwierzęta i wszelkie wrażliwe na ciepło przedmioty, które mogą stopić się lub ulec uszkodzeniu w wysokiej temperaturze, należy usunąć z obszaru poddawanego zabiegowi.

Obróbka cieplna nie daje żadnych efektów szczątkowych, a Twój dom może szybko zostać ponownie zainfekowany zaraz po niej, jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze. Często w ramach prewencji, przy drzwiach i oknach leczonego pomieszczenia stosuje się środek owadobójczy.

Rodzaje insektycydów

Istnieje wiele różnych marek środków owadobójczych, jednak powinniśmy skupić się na trzech kluczowych kwestiach:

  • Szybko działający, kontaktowy środek owadobójczy do stosowania na powierzchniach często dotykanych przez ludzi, np. sofach.
  • Resztkowy środek owadobójczy do wnętrz mebli, pęknięć i szczelin oraz spodu powierzchni, z którymi się stykamy.
  • Środek owadobójczy na kurz do pęknięć, szczelin i ubytków, takich jak gniazdka elektryczne i listwy przypodłogowe.

Specjalista może zaoferować inne usługi, takie jak obróbka cieplna pojemników, zastosowanie pary lub zamrażanie zakażonych przedmiotów. Zazwyczaj przedmioty poddane działaniu tych opcjonalnych kontroli, nie wymagają stosowania środków owadobójczych i dlatego potrzeba ich o wiele mniej. Porozmawiaj ze specjalistami o najlepszych dla Twojego mieszkania metodach i ewentualnych środkach prewencyjnych po wykonanym zabiegu.